[ArgoCD] Cài đặt argocd cli và connect với ArgoCD

Cài argo CLI: https://argoproj.github.io/argo-cd/cli_installation/ Login server argoCD: Hoặc nếu ko có ssl xanh lè Link chứa các commands bạn có thể thao khảo: https://argoproj.github.io/argo-cd/user-guide/commands/argocd/ –prune xoá mấy config ko xài, mà apply config mới á Writing a few helpful commands.